UFI generaator

Kasutuse tekitamiseks

Koostise numbrikood võib olla mis tahes arv vahemikus 0 kuni ligikaudu 268 miljonit. Võimalik on kasutada näiteks olemasolevat ettevõtte numeratsioonisüsteemi, valemikoode või osa EAN-koodist.

Aruandluskohustus ja UFI-koodid

Koos VIII lisa koostamise ja CLP-määruse ajakohastamisega on loodud uus märgistuselement (UFI-kood) ja üleeuroopaline PCN-portaal, mis ühendab kõik riigid ühtsesse teavitussüsteemi. Teatamiskohustus kehtib selliste ohtlike omadustega segude suhtes, mis mõjutavad inimeste tervist või millel on ohtlikud füüsikalis-keemilised omadused.

Mis on UFI ja mille jaoks on see mõeldud?
UFI ehk unikaalne koostise tähis on unikaalne kood, mida nõutakse ohtlikest segudest teatamisel PCN-portaali ja mis on ka kohustuslik osa märgistusest. UFI koosneb 16 tähemärgist ja sellel on ühtne eesliide UFI (nt UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Selle loomiseks on vaja ettevõtte käibemaksukohustuslase numbrit ja nn numbrilist valemikoodi. Lisateavet UFI kohta leiate veebigeneraatori leheküljelt.
Mis on PCN ja millistest segudest tuleb teatada?
PCN on Euroopa Liidu loodud portaal, mida haldab ECHA. See on ette nähtud ohtlike keemiliste segude kohta teabe esitamiseks. Inimese tervisele ohtlikest või füüsikaliselt ohtlikest segudest tuleb teatada. Teavitamisel esitatakse UFI-kood, mis on samuti kohustuslik element etiketil. Teave esitatakse spetsiaalses i6z-vormingus.
Mida on vaja UFI-koodi loomiseks?
UFI loomiseks on vaja ettevõtte käibemaksukohustuslase numbrit ja nn numbrilist valemikoodi. Numbriline valemikood võib olla mis tahes number. Vajalik on vaid valida jätkusuutlik tootenumber, et kaks erineva valemiga toodet ei sisaldaks sama UFId. Numbrilise valemikoodi valimiseks on võimalik kasutada näiteks ettevõttesisest tootenumbrite süsteemi.
Kuidas näeb välja UFI ja kus see on märgitud?
UFI on märgistuse kohustuslik osa ning see peab olema loetavas vormis ja kustumiskindel. Lühend „UFI“ on üldine, st muutumatu kõigis Euroopa Liidu keeltes ja eelneb koodile, mis on alati 16 tähemärki pikk. Seejärel esitatakse kood kujul UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kes on kohustatud raporti esitama?
Esmane kohustus kehtib importijatele, kes ostavad toote väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja viivad selle ELi turule, nagu ka allkasutajatele, kes segavad oma segusid või sekkuvad toote pakendamisse. Lisaks sellele võib kohustus kehtida ka turustajate suhtes. See etapp tuleb tagada, kui importija või allkasutaja ei ole teavitamiskohustust täitnud.
Milline teave on nõutav teavituses?
Teates laiendatakse kohustuslikku teavet võrreldes algsete nõuetega. Näiteks on nõutav UFI-kood, 70% toote koostisest, pakendi tüüp ja suurus, tootekategooriad vastavalt Euroopa toodete kategoriseerimise süsteemile (EuPCS), samuti teave toote ohtlikkuse kohta, märgistuselemendid, toksikoloogiline teave ning teave füüsikalis-keemiliste omaduste kohta.
Millisest hetkest alates hakkab kehtima teavitamiskohustus?
Teavitamise kuupäev sõltub toote kasutamisest. Tarbija- ja kutsealase kasutuse puhul kehtib teavitamiskohustus alates 1. jaanuarist 2021. Tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud segude puhul on kuupäevaks 1. jaanuar 2024. Toodete puhul, millest on varem teatatud riiklike eeskirjade alusel ja mille koostis või klassifikatsioon ei ole muutunud, jäävad esialgsed teavitused kehtima kuni 2024. aasta lõpuni. Alates 1. jaanuarist 2025 tuleb kõigist turul olevatest ohtlikest segudest teatada vastavalt CLP-määruse VIII lisa nõuetele.
Kellele teave edastatakse?
Teavitaja esitab teabe kõigile liikmesriikidele, kus segu on turule viidud. See teave tehakse seejärel kättesaadavaks mürgistustoksikoloogiakeskustele ja tervishoiutöötajatele. Need üksused määrab iga riik riiklikul tasandil.
Kust ma saan numbrilise valemikoodi?
Koostise numbrikood koos käibemaksukohustuslase numbri või ettevõtte võtmega on vajalik nn UFI-koodi loomiseks. Seda numbrit haldab täielikult UFI looja ja see võib olla mis tahes arv vahemikus 0 kuni ligikaudu 268 miljonit. Võimalik on kasutada näiteks olemasolevat ettevõtte numeratsioonisüsteemi, valemikoode või osa EAN-koodist.
Kust ma saan ettevõtte võtme?
Kui ettevõttel ei ole käibemaksukohustuslase numbrit või ta ei soovi seda kasutada, on võimalik kasutada ettevõtte UFI-võtit selle genereerimiseks. Võtme saab veebipõhisest UFI generaatorist ja seda saab kasutada UFI korduvaks loomiseks. Seetõttu soovitame selle salvestada.

Kuidas täita VIII lisa kohustusi

Numeratsioonisüsteem

Kehtestage oma toodete jaoks jätkusuutlik numeratsioonisüsteem, et igal segul oleks unikaalne number, mida saab kasutada UFI-koodi loomiseks. Võite kasutada näiteks katalooginumbreid või oma toodete ettevõttesisest numeratsiooni.

1.

UFI-kood

Kui olete kehtestanud numeratsioonisüsteemi, määrake igale tootele UFI-kood. Selle genereerimiseks võib kasutada SBLCore’i tarkvara või veebigeneraatorit.

2.

Registreerimine portaalis

Minge ECHA lehele ja registreerige oma ettevõte uuesti, kui teil ei ole veel sisselogimisandmeid. Teavituste saatmiseks peate taotlema juriidilise isiku UUID-tunnuse määramist.

3.

Teavituste saatmine

Pärast registreerimist peate looma teatefaili ja saatma selle PCN-portaali. Võite kasutada ka SBLCore’i tarkvara, et genereerida vajalikud dokumendid ja seejärel siduda need esitamise eesmärgil portaaliga.

4.

ECHA
UFI-koodid

Kasutades meie SBLCore’i tarkvara

Selleks et lihtsustada nende uute kohustuste täitmist, saab SBLCore’i tarkvara pärast vajaliku teabe (ettevõtte käibemaksukohustuslase numbri ja numbrilise valemikoodi) sisestamist genereerida vajaliku UFI-koodi. Ettevõtte käibemaksukohustuslase numbrit kasutatakse selleks, et tagada koodi ainulaadsus ja vältida kokkulangevusi teiste ettevõtete koodidega.

Lisaks saab tarkvara kasutada ohutuskaardil esitatud andmete põhjal PCN-vormingu koostamiseks, et esitada aruanded uuele ECHA portaalile. Tarkvara sisaldab PCN-portaalis nõutava kohustusliku teabe sisseehitatud kontrolli. Tulemuste kontrollide abil teavitab see kasutajat vigadest või puuduvatest andmetest, mis on vajalikud segu edukaks teatamiseks PCN-portaalile.

Ettevõtted ei pea muretsema teatatud segude koostist käsitleva teabe dekodeerimise pärast, see teave edastatakse ainult toksikoloogiakeskustele, et tagada kiireloomuline abi akuutsetes olukordades.

Tarkvara funktsioonid

UFI-koodide ja PCN-raportite jaoks

Kas otsite kedagi, kes korrastaks teie ohutuskaarte?

Kasutage meie tarkvara või teenuseid, mis on seotud ohutuskaartide koostamisega.

Tagame ohutuskaartide professionaalse töötlemise ja muud nende koostamisega seotud tegevused vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Teenus ja tarkvara on saadaval 27 keeles 36 riigis, peamiselt ELis. Me hoolitseme teie nimel täielikult kemikaale käsitlevatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eest.

Meie kliendid

Liituge enam kui 750 ettevõttega, kes on meie tooteid või teenuseid juba täielikult kasutanud.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Pakume lahendusi ohutuskaartide koostamiseks ja haldamiseks. Käsitleme ohutuskaartide koostamise, klassifitseerimise ja arhiivimisega seotud üldist haldamist. SBLCore’i tarkvara on mõeldud kõigile kemikaalide ja segude tootjatele, importijatele, turustajatele ning erinevatele kasutajatele.

Kas vajate nõuandeid?

Hoidke ühendust

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tšehhi

CRN: 04278968
KMKR: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Me kasutame küpsiseid

Me kasutame oma veebisaidil küpsiseid, et mõista meie külastajate käitumist ja saaksime pakkuda sisu vastavalt nende eelistustele.

Lisateave küpsiste kohta ×
Funktsionaalsed küpsised
See veebisait kasutab vajalikke küpsiseid, mis on selle nõuetekohaseks toimimiseks üliolulised. See tagab lehe korrektse kuvamise, võimaldab vormide esitamist jms vajalikke funktsioone. Neid tehnilisi küpsiseid ei saa välja lülitada.
Cookie Domeen Kehtivus Kirjeldus Töötleja
sblcore_cc et.generator-ufi.com 1 aasta Salvestab kasutaja nõusoleku küpsiste kasutamiseks. SBLCore s.r.o.
Fly et.generator-ufi.com Seanss Salvestab teavet kasutaja seansi kohta. SBLCore s.r.o.
Analüütilised küpsised
Kasutame oma veebisaidi toimivuse hindamiseks analüütilisi küpsiseid. Kasutame neid küpsiseid meie veebisaidi külastuste arvu, liikluse allikate ja kasutajate käitumise jälgimiseks – näiteks saame teada, millist teavet nad otsivad ja milline teave on nende jaoks kõige olulisem. See teave aitab meil saiti optimeerida ja teenuseid täiustada.
Cookie Domeen Kehtivus Kirjeldus Töötleja
_ga et.generator-ufi.com 2 aastat ID, mida kasutatakse kasutajate tuvastamiseks. Google
_ga_0FGL9THVGW et.generator-ufi.com 2 aastat ID, mida kasutatakse kasutajate tuvastamiseks. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ et.generator-ufi.com 2 aastat ID, mida kasutatakse kasutajate tuvastamiseks. Google
Turundusküpsised
Turundusküpsiseid kasutatakse asjakohaste reklaamide kuvamiseks vastavalt teie eelistustele. See isikupärastatud sisu, mida kasutavad meie partnerid, võib ilmuda erinevatel veebisaitidel. Kui te neid küpsiseid ei vali, siis kuulutuste arv ei muutu, kuid neid ei kohandata enam teie huvidele vastavaks.
Cookie Domeen Kehtivus Kirjeldus Töötleja
_gcl_au et.generator-ufi.com 3 kuud See kasutab Google AdSense’i, et katsetada nende teenuseid kasutavate veebisaitide reklaami tõhusust. Google